• Zajęcia logopedyczne
  • Terapia dysleksji
  • Konsultacje z psychologiem dziecięcym
  • Rewalidacja z pedagogiem specjalnym
  • Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi i specjalnymi trudnościami edukacyjnymi
  • Zajęcia przygotowujące do nauki szkolnej
  • Terapia dla dzieci z autyzmem
  • Terapia manualna ręki
  • Badania przesiewowe