• Zajęcia logopedyczne
 • Konsultacje z psychologiem dziecięcym
 • Terapia psychologiczna
 • Terapia dysleksji
 • Terapia matematyczna
 • Zajęcia usprawniające czytanie, pisanie i pamięć
 • Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi i specjalnymi trudnościami edukacyjnymi
 • Zajęcia przygotowujące do nauki szkolnej
 • Terapia czaszkowo-krzyżowa (więcej)
 • Terapia dla dzieci z autyzmem
 • Terapia manualna ręki
 • Terapia lustrzana  (więcej)
 • Arteterapia
 • Badania przesiewowe