Strona główna‎ > ‎

Specjaliści

Anna Grzegory

logopedka, terapeutka dysleksji, nauczycielka nauczania początkowego, trenerka edukacyjna. Właścicielka Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Logofigle. Nauczyciel dyplomowany z wieloletnim doświadczeniem pracy w szkołach podstawowych z oddziałami integracyjnymi. W swojej pracy terapeutycznej wykorzystuje wiele metod i autorskich pomocy dydaktycznych. Chętnie wdraża w edukacji nowoczesne technologie.
Od 2007 roku prowadzi stronę edukacyjną logofigle.pl. Założyła i administruje specjalistyczne blogi edukacyjne dla nauczycieli, rodziców i uczniów. Należy do grupy kreatywnych nauczycieli współpracujących w sieci Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Nagrodzona tytułem Nauczyciela Innowacyjnego Roku 2010 oraz Lidera w Edukacji. Współpracuje z uczelniami, 
Ośrodkiem Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych przy WSiP w Warszawie, Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, portalami i wydawnictwami edukacyjnymi.

Agnieszka Sylwia Pisula

pedagog specjalny, terapeutka, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Wyróżniona Nagrodą Prezydenta Miasta Łodzi, Certyfikatem Nauczyciel Nowator oraz Certyfikatem Kreator Kompetencji Społecznych. Nauczycielka wychowania przedszkolnego oraz nauczania początkowego. Wychowawczyni klasy dla dzieci ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera. Animatorka grupy teatralnej autentyczni artyści
Specjalistka terapii czaszkowo – krzyżowej, terapii lustrzanej, strukturalno funkcjonalnej terapii trzewi (dla osób w każdym wieku). Zwolenniczka pedagogiki Marii Montessori. Z sukcesami wdraża alternatywne metody komunikacji.

Magdalena Iczetkin

psycholog kliniczny, pracuje z dorosłymi, młodzieżą oraz dziećmi. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w szpitalach i poradniach zdrowia psychicznego. Psycholog - orzecznik w Wojewódzkim Zespole ds. Orzekania o Niepelnosprawności.  Jest terapeutą z certyfikatem Sytemowej Terapii Rodzin. Mateusz Szurek
neurologopeda, językoznawca, glottodydaktyk, wykładowca akademicki na kierunkach logopedia i logopedia z audiologią na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada certyfikat umiejętności praktycznych z zakresu audiologii. Prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną oraz neurologopedyczną dzieci i dorosłych. Na co dzień pracuje z dziećmi z niepełnosprawnością sprzężoną, autystycznymi, niepełnosprawnymi intelektualnie, z zespołem Downa, niesłyszącymi oraz w normie intelektualnej: dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami artykulacyjnymi. 

 
Wioletta Jankowska
 
oligofrenopedagog, neurologopeda, wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego Wydział Nauk o Wychowaniu – kierunek pedagogika specjalna. Studia podyplomowe: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi – logopedia, Uniwersytet Gdański– neurologopedia. Laureatka nagrody Nauczyciel Nowator przyznawanej przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia praktycznego. Od wielu lat łączy metody i swoje doświadczenie pedagoga specjalnego z terapią logopedyczną i neurologopedyczną u dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, problemami artykulacyjnymi, niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem. Prowadzi terapię dorosłych z afazją. 

Agnieszka Czernek - Sulińska

logopeda, filolog polski, oligofrenopedagog, terapeuta. Ukończyła pięcioletnie magisterskie studia na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Filologicznym, Podyplomowe Studium Logopedii i Pragmatyki Komunikacji na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Podyplomowe Studia Oligofrenopedagogiki na Uniwersytecie Łódzkim, kurs kwalifikacyjny z Terapii Pedagogicznej, Terapii Ręki. Przewodnicząca  Polskiego Związku Logopedów. Specjalizuje się w terapii opóźnionego i niezakończonego rozwoju mowy u dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w terapii zaburzeń artykulacji dzieci i dorosłych.  Podczas pracy z dzieckiem wykorzystuje techniki wspierające ogólny rozwój poznawczy. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z dorosłymi po udarach i przy otępieniach.  

Dominika Sulima

logopedka, nauczycielka wychowania przedszkolnego oraz nauczania początkowego. Posiada certyfikat umiejętności praktycznych z zakresu audiologii. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Filologicznego - logopedia z audiologią oraz logopedia, a także Wydziału Nauk o Wychowaniu - pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Na co dzień wychowawczyni grupy przedszkolnej o profilu integracyjnym.

 

Monika Antosik

absolwentka Pedagogiki wieku dziecięcego  oraz studiów podyplomowych "Logopedia z emisją głosu" na Uniwersytecie Łódzkim. Pracuje jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 81 w Łodzi - jednej z pierwszych "Budzących się szkół" w Polsce (Budząca się szkoła). W swojej pracy stosuje innowacyjne metody i techniki nauczania, naukę przez zabawę. Wspólpracuje w grupie kreatywnych nauczycieli - Superbelfrzy Mini. Zwolenniczka neurodydaktyki oraz pedagogiki Marii Montesorii. 
 
Aleksandra Grzegory

psycholog, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego ukończyła studia podyplomowe w zakresie „Zarządzania Zasobami Ludzkimi” na Uniwersytecie Jagielońskim oraz „Psychologię Transportu i BRD” na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Wykonuje badania psychologiczne z zakresu medycyny pracy i psychologii transportu. 

Zajmuje się także pracą terapeutyczną z osobami starszymi z zaburzeniami pamięci i dysfunkcjami innych procesów poznawczych. Absolwentka studiów podyplomowych „Diagnostyka Psychologiczna” na Uniwersytecie Gdańskim.