Strona główna‎ > ‎

Kadra

Anna Grzegory

logopedka, terapeutka dysleksji, nauczycielka nauczania początkowego, trenerka edukacyjna. Właścicielka Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Logofigle. Od wielu  wiele lat pracuje w szkołach podstawowych z oddziałami integracyjnymi. W swojej pracy terapeutycznej wykorzystuje wiele metod i autorskich pomocy dydaktycznych. Chętnie wdraża w edukacji nowoczesne technologie.
Od 2007 roku prowadzi stronę edukacyjną logofigle.pl. Założyła i administruje specjalistyczne blogi edukacyjne dla nauczycieli, rodziców i uczniów. Należy do grupy kreatywnych nauczycieli współpracujących w sieci Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Nagrodzona tytułem Nauczyciela Innowacyjnego Roku 2010. Współpracuje z 
Ośrodkiem Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych przy WSiP w Warszawie, Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, portalami i wydawnictwami edukacyjnymi.

Agnieszka Sylwia Pisula

pedagog specjalny, terapeutka, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Nauczycielka wychowania przedszkolnego oraz nauczania początkowego. Wychowawczyni klasy dla dzieci ze spektrum autyzmu. Specjalistka terapii przez teatr (autentyczni.artyści@zss4), terapii czaszkowo – krzyżowej i terapii lustrzanej (dla osób w każdym wieku). Zwolenniczka pedagogiki Marii Montessori. Z sukcesami wdraża AAC.

Magdalena Iczetkin

psycholog kliniczny, pracuje z dorosłymi, młodzieżą oraz dziećmi. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w szpitalach i poradniach zdrowia psychicznego. Psycholog - orzecznik w Wojewódzkim Zespole ds. Orzekania o Niepelnosprawności.  Jest terapeutą z certyfikatem Sytemowej Terapii Rodzin. Mateusz Szurek
neurologopeda, językoznawca, glottodydaktyk, wykładowca akademicki na kierunkach logopedia i logopedia z audiologią na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada certyfikat umiejętności praktycznych z zakresu audiologii. Prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną oraz neurologopedyczną. Na co dzień pracuje z dziećmi z niepełnosprawnością sprzężoną, autystycznymi, niepełnosprawnymi intelektualnie, z zespołem Downa, niesłyszącymi oraz w normie intelektualnej: dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami artykulacyjnymi. Zajmuje się także diagnozą i terapią logopedyczną dorosłych. 

 
Anna Mazur
absolwentka pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej oraz psychodietetyki. Wykładowca na kierunku terapia pedagogiczna w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi.
Od 6 lat zajmuje się pracą z dziećmi i młodzieżą z parcjalnymi deficytami poznawczymi takimi jak dysleksja, dysgrafia, dysortografia i dyskalkulia. W pracy terapeutycznej kładzie nacisk na współpracę nie tylko z dzieckiem ale także rodziną i szkołą.
Aleksandra Grzegory
psycholog, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego ukończyła studia podyplomowe w zakresie „Zarządzania Zasobami Ludzkimi” na Uniwersytecie Jagielońskim oraz „Psychologię Transportu i BRD” na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Wykonuje badania psychologiczne z zakresu medycyny pracy i psychologii transportu. Na bieżąco weryfikuje własne kompetencje diagnostyczno-orzecznicze w świetle nowych przepisów prawa. 

Zajmuje się także pracą terapeutyczną z osobami starszymi z zaburzeniami pamięci i dysfunkcjami innych procesów poznawczych. Brała udział w szkoleniach z „Pracy terapeutycznej z osobą chorą na Alzheimera i jej rodziną”.
Interesuje się diagnostyką psychologiczną na każdym poziomie rozwoju (od małych dzieci po wiek starszy), zarówno osób zdrowych jak i z różnymi schorzeniami, zaburzeniami, problemami klinicznymi. Obecnie jest w trakcie studiów podyplomowych „Diagnostyka Psychologiczna” na Uniwersytecie Gdańskim.

Ewa Kowalska
absolwentka psychologii zdrowia i klinicznej Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów podyplomowych w zakresie psychoonkologii.  Udziela pomocy psychologicznej w depresji, lękach, nerwicach, napadach paniki, zaburzeniach snu, wypaleniu zawodowym, przewlekłym stresie, zaburzeniach odżywiania (anoreksja, bulimia, otyłość), zaburzeniach orientacji seksualnej, żałobie, rekonwalescencji po zabiegach kardiochirurgicznych, chorobach psychosomatycznych (tj. o nieznanych przyczynach), radzeniu sobie z chorobami: nowotworowymi, przewlekłymi, dermatologicznymi, nabytym niedoborem odporności (HIV); zaburzeniach poznawczych u osób po udarach i urazach mózgu, zaburzeniach relacji z bliskimi, konfliktach małżeńskich, rozwiązywaniu kryzysów życiowych, pokonywaniu barier związanych z przeszłością, przygotowywaniu do podejmowania trudnych decyzji, wsparciu w interwencjach wychowawczych.

Agnieszka Czernek - Sulińska
logopeda, filolog polski, oligofrenopedagog, terapeuta. Ukończyła pięcioletnie magisterskie studia na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Filologicznym, Podyplomowe Studium Logopedii i Pragmatyki Komunikacji na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Podyplomowe Studia Oligofrenopedagogiki na Uniwersytecie Łódzkim, kurs kwalifikacyjny z Terapii Pedagogicznej, Terapii Ręki, Kinezjologii Edukacyjnej, a także liczne szkolenia. Aktywna członkini Polskiego Związku Logopedów. Specjalizuje się w terapii opóźnionego i niezakończonego rozwoju mowy u dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w terapii zaburzeń artykulacji dzieci i dorosłych.  Podczas pracy z dzieckiem wykorzystuje techniki wspierające ogólny rozwój poznawczy, ponieważ rozwój mowy dziecka jest ściśle zintegrowany z całościowym rozwojem małego człowieka. Ma wieloletnieletnie doświadczenie w pracy z dorosłymi po udarach i przy otępieniach.

Monika Antosik
absolwentka Pedagogiki wieku dziecięcego  oraz studiów podyplomowych "Logopedia z emisją głosu" na Uniwersytecie Łódzkim. Pracuje jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 81 w Łodzi - jednej z pierwszych "Budzących się szkół" w Polsce (http://www.budzacasieszkola.pl/). W swojej pracy stosuje innowacyjne metody i techniki nauczania, naukę przez zabawę. Wspólpracuje w grupie kreatywnych nauczycieli - Superbelfrzy Mini. Zwolenniczka neurodydaktyki oraz pedagogiki Marii Montesorii.