Strona główna‎ > ‎

OrtoFigle

Tu znajdziesz zasady pisowni, wyrazy, wyjątki oraz gry ortograficzne.
samo ż

u otwarte

ch

e, a, on,en, om, em


rz
.
ó kreskowane

samo h

gloski miekkie