Terapia lustrzana
jest relatywnie nową, mało znaną a przez to niedostatecznie docenianą
metodą terapeutyczną w Polsce. Na świecie natomiast – szczególnie w USA oraz na Zachodzie Europy – cieszy się ona dużym zainteresowaniem zarówno badaczy, jak i praktyków. Terapia lustrzana to alternatywna metoda leczenia w przypadku pacjentów poudarowych, osób cierpiących z powodu przewlekłego bólu, jak również w przypadku zespołu wieloobjawowego bólu miejscowego.

Na czym polega terapia lustrzana?
Terapia lustrzana polega na tym, aby oszukać mózg za pomocą zmysłu wzroku. Wywołana
iluzja przekonuje umysł, że bolące i sztywne stawy są wolne od bólu i zdolne do wykonywania ruchu. Iluzja przekonuje umysł, że obie kończyny są sprawne. Terapia lustrzana to zestaw indywidualnie dobranych zadań ruchowych z wykorzystaniem odpowiednio ustawionego lustra. Szczególnie dobre efekty uzyskuje się z jednoczesnym zastosowaniem treningu lateralnego i treningu mentalnego.Trening lateralny ćwiczy zdolność rozpoznawania różnych pozycji względem ruchów kończyn. Idea treningu bazuje na obserwacjach, zgodnie z którymi osoby cierpiące na przewlekłe dolegliwości bólowe mają zaburzony wewnętrzny schemat ciała. Schemat ciała jest mózgową reprezentacją naszych różnych obszarów ciała, postawy i ruchów, i jest przy tym bardzo plastyczny. W przypadku przewlekłych stanów bólowych lub zmniejszonej
ruchomości kończyny dochodzi do wystąpienia względnie szybkich zmian w obrębie wewnętrznego schematu ciała, co prowadzi do zaburzeń w rozpoznawaniu zajętej połowy
Trening mentalny jako uzupełnienie terapii lustrzanej to intensywny proces wyobrażeniowy
sekwencji ruchów. Sprzyja efektywności działań.
Trening mentalny jest szeroko stosowany w psychologii, sporcie, biznesie. 


Jakie są wskazania do zastosowania terapii lustrzanej?
  •  CRPS (zespół wieloobjawowego bólu miejscowego),
  •  rehabilitacja po przebytym udarze mózgu,
  •  inne, przewlekłe zespoły bólowe kończyn górnych i dolnych,
  •  prawdopodobny (badania w toku) jest korzystny wpływ terapii w: chorobie Parkinsona/SM, przewlekłych bólach ręki spowodowanych zapaleniem stawów, różnych zespołach neuropatycznych, po ciężkich urazach/złamaniach, ubytkach czucia ruchu po/podczas unieruchomienia, obniżeniu poziomu lęku.
  •  dodatkowo terapia lustrzana znajduje zastosowanie w terapii pacjentów neurologicznych z takimi zaburzeniami jak: zaniedbywanie połowicze, zaburzenie czucia głębokiego i wiele innych.
Jest to metoda w pełni bezpieczna, pod warunkiem że jest wykonywana przez
Należy pamiętać, że terapia lustrzana jest terapią wspomagającą klasyczne metody leczenia
i nie może być stosowana zamiast nich. Efekt terapii w bardzo dużej mierze zależy od osoby,
od jej systematyczności i skrupulatności w wykonywaniu zaleceń.

Jak długo trzeba czekać na efekty terapii?
Pierwsze zadawalające efekty widać już po 4 tygodniach codziennych ćwiczeń (osoba
wykonuje program domowy według zaleceń terapeuty).

Gdzie można sprawdzić specjalistę?
Zanim zdecydujemy się na skorzystanie z terapii lustrzanej warto sprawdzić, czy specjalista,
do którego się zgłaszamy ma odpowiednie uprawnienia.
Spis certyfikowanych terapeutów znajdziemy na stronie internetowej:
http://www.terapialustrzana.pl/?id=certyfikowani-terapeuci-terapii-lustrzanej

Historia terapii
Mirror Box Therapy (terapia lustrzana) po raz pierwszy opisana została przez V.S.
Ramachandran’a i współpracowników w 1995 roku. Profesor Ramachandran do leczenia
bólu poamputacyjnego zastosował specjalnie skonstruowane lustro – nazwane na cześć
odkrywcy metody skrzynką Ramachandrana. W „pudełko lustrzanym” umieścił amputowaną
kończynę. Zdrową ustawił naprzeciwko lustra. Terapia polegała na obserwacji w lustrze
zdrowej kończynę, a ponieważ było to odbicie lustrzane, do złudzenia przypominało ono
kończynę, która musiała zostać amputowana. Pacjent oczywiście wiedział, że kończyna w
lustrze to tylko odbicie, ale mózg podświadomie odbierał ją jako własną część ciała.
W konsekwencji ból ustąpił. Terapią zostały objęte inne osoby, które cierpiały na ból
fantomowy i które nie reagowały na inne terapie. Pozytywne efekty skłoniły zespół
dr Stevena R. Hanlinga z Centrum Medycznego Marynarki Wojennej w San Diego (USA) do
wykorzystania terapii lustrzaną w celu zapobiegania bólom fantomowym u żołnierzy
z ciężkimi urazami kończyn. Aby je wyeliminować, u czterech żołnierzy, którzy podczas
walki odnieśli tak poważne obrażenia nóg, że amputacji nie można było uniknąć, dr Hanling
i jego współpracownicy zastosowali terapię lustrzaną. Przed zabiegiem każdy z pacjentów
odbył kilka sesji tej terapii. Żaden z czterech żołnierzy poddanych tej terapii nie miał
poważnych problemów z bólem fantomowym. Wszelkie epizody bólu, które wystąpiły, trwały
krótko i przebiegały łagodnie. W okresie pooperacyjnym wszyscy pacjenci byli w stanie w
pełni uczestniczyć w programie fizykoterapii.
Doktor Shafer twierdzi, że terapia lustrzana przeprogramowuje receptory bólu w mózgu, aby
„myślały”, iż źródło bólu nie istnieje, bo obserwowana kończyna jest w pełni zdrowa
i sprawna. Dzięki temu ryzyko wystąpienia bólu fantomowego po amputacji znacznie się
Szerokie badania odnośnie zastosowania terapii lustrzanej i treningu mentalnego w leczeniu
różnych schorzeń oraz kursy dotyczące stosowania metody prowadzi Matthias Tomczak -
fizjoterapeuta i docent/pracownik naukowy (Szkoła Wyższa im. Freseniusa/ Hochschule
Fresenius w Niemczech) na Wydziale Nauk o Zdrowiu.

Zapraszamy, przyjdź do nas na zajęcia. 
Łódź, ul. Wrocławska 8
Tel. 603 80 25 20
Comments