Czytanie i pamięć

Jak skutecznie czytać i zapamiętywać?
Metody i formy pracy aktywizujące technikę czytania ze zrozumieniem, poprawę koncentracji uwagi oraz pamięci.
Warsztat ma charakter praktyczny i aktywizujący uczestników. Optymalny czas dla osiągnięcia założonych celów programu to 3 godziny dydaktyczne.
Comments