Nauka czytania i pisania

Nauka czytania i pisania dzieci w przedszkolu i klasie pierwszej 
W czasie warsztatów nauczyciele aktywnie poznają atrakcyjne dla dzieci i nauczycieli metody, ćwiczenia i środki dydaktyczne wspierające proces czytania i pisania u dzieci zdolnych oraz dzieci z ryzykiem dysleksji. Warsztaty zakładają zapoznanie się przez działanie uczestników z prostymi, nowatorskimi pomocami dydaktycznymi, które każdy może sam stworzyć niewielkim nakładem środków, za to można je wykorzystać do trenowania wielu umiejętności.
Czas szkolenia - 3hComments