zrozumieć autyzm łódź

ZROZUMIEĆ AUTYZM - szkolenie odbyło się w marcu i zostanie kolejne zostanie zorganizowane  wrześniu 2015.
Prosimy śledzić zakładkę Szkolenia.

Jeśli pracujesz z dziećmi lub masz w rodzinie dziecko z autyzmem i chcesz:
dowiedzieć się czym jest autyzm i jak dziecko z autyzmem może odbierać świat
jakie metody pracy wykorzystuje się w terapii dzieci z ASD
poznać strategie reagowania w sytuacji gdy dziecko z autyzmem krzyczy, płacze, jest agresywne
Zapraszamy na szkolenie  ZROZUMIEĆ AUTYZM 

Szkolenie jest skierowane do nauczycieli szkół i przedszkoli, dyrektorów placówek edukacyjnych, pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz rodzin dzieci autystycznych. Omawiane zagadnienia będą poparte konkretnymi przykładami z codziennej pracy z dziećmi z autyzmem. W trakcie szkolenia będzie możliwość omówienia konkretnych sytuacji, z którymi spotykają się Państwo w swojej pracy i życiu codziennym.

KOSZT każdego pojedynczego spotkania 60 zł, całość z rabatem 200 zł (20% zniżki).
PIĄTKI 6, 13, 20, 27 marca 2015 od 15.00 do 18.00.

Szkolenie składa się z 4 modułów:
Moduł I – „Co to jest autyzm?” (3h) - 6 marca 2015
Dzięki uczestnictwu w tym module uczestnicy dowiedzą się m.in.:
- czym jest autyzm i jak przejawia się w codziennym funkcjonowaniu dzieci nim dotkniętych
- jaki jest aktualny stan badań nad przyczynami występowania autyzmu
- na czym polegają trudności dzieci z ASD w zakresie poszczególnych sfer rozwoju i jak się przekładają na funkcjonowanie dzieci w przedszkolu lub szkole
- jakie zaburzenia towarzyszą autyzmowi.

Moduł II – „Metody pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem” (3h)- 13 marca 2015
W trakcie II modułu szkolenia zostaną przedstawione podstawowe metody pracy stosowane w terapii dzieci i młodzieży z autyzmem oraz przykłady ich zastosowania w praktyce. Przyjrzymy się m.in. podejściu rozwojowemu, terapii behawioralnej oraz innym metodom terapeutycznym. Część modułu zostanie przeznaczona na zagadnienia komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC).

Moduł III – „Terapia czaszkowo – krzyżowa oraz inne metody wspierające terapię dzieci z autyzmem” (3h) - 20 marca 2015
W trakcie tego modułu szkolenia zostaną przedstawione uzupełniające metody pracy stosowane w terapii dzieci i młodzieży z autyzmem oraz przykłady ich zastosowania w praktyce. 

Moduł IV – „Strategie wykorzystywane w sytuacjach kryzysowych” (3h) - 27 marca 2015
W trakcie tej części szkolenia zostaną zaprezentowane procedury postępowania w przypadku wystąpienia u dzieci zachowań niepożądanych. Uczestnicy będą mieli możliwość skonsultowania sposobów radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, z którymi spotykają się w swojej pracy.

Prowadzące: Małgorzata Bogdańska i Agnieszka Sylwia Pisula

TERMIN: 6, 13, 20, 27 marca 2015 od 15.00 do 18.00
CZAS TRWANIA: 12 h
KOSZT : 200 zł cały kurs (pojedynczy moduł 60zł) 
Kawa, herbata, drobny poczestunek w cenie.
MIEJSCE: ul. Murarska 4 s.114 Łódź
Przychodnia ZOZ I piętro 
KONTAKT: tel: 603 80 25 20       mail: poradnia@logofigle.pl

Maksymalna liczba uczestników 15 osób. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem uczestniczenia w warsztacie jest:
- wypełnienie formularza
- dokonanie zaliczki w kwocie 50 zł do dnia 28 lutego 2015 na nr konta 
mBank 36 1140 2004 0000 3802 7539 9104 
W tytule proszę wpisać imię i nazwisko oraz temat warsztatu.

Prelegentki:
Małgorzata Bogdańska
Pracuje z dziećmi z autyzmem od 2006 roku, obecnie jako nauczyciel w klasie I dla dzieci z autyzmem w ZSS nr 4 w Łodzi oraz jako terapeutka wczesnego wspomagania rozwoju. Ukończyła psychologię na UŁ oraz studia podyplomowe, m.in. "Rehabilitacja dzieci z dysfunkcjami rozwoju" na Uniwersytecie Warszawskim, "Wczesna Interwencja - Pomoc Dziecku i Rodzinie" w Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz liczne kursy dotyczące autyzmu, m.im. III - stopniowe szkolenie "Wykorzystanie terapii behawioralnej w terapii dzieci i młodzieży z autyzmem" organizowane przez SPOA w Gdańsku oraz szkolenia dotyczące AAC.​
Agnieszka Sylwia Pisula 
Nauczycielka dyplomowana, wychowawczyni klasy I dla dzieci z autyzmem w ZSS Nr 4 w Łodzi oraz terapeutka terapii czaszkowo – krzyżowej. Współzałożycielka zespołu teatralnego dla dzieci z autyzmem „Autentyczni Artyści”. Ukończyła oligofrenopedagogikę w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, kurs kwalifikacyjny „Pedagogika Marii Montessori”, kurs kwalifikacyjny terapii czaszkowo – krzyżowej w Centrum Terapii Czaszkowo – Krzyżowej i Polarity w Warszawie oraz liczne kursy z zakresu: technik i metod pracy z dzieckiem z autyzmem.

Pobierz zaproszenie

kliknij, aby powiększyć infografikę
 
Comments