Zasoby‎ > ‎

bank wyrazow (ó)

Wyrazy z ó wymiennym
(1-zgłosk.) 

Bóg

bród

bój (się)

ból

dój

dół

gród

głóg

głóg

krój

lód

miód

móc

mógł

mój

niósł

przód


 Wyrazy z ó wymiennym
(1-zgłosk.) 

próg

pójść

ród

róg

rój

stóg

stół

swój

słój

twój

wiódł

wiózł

wróg

wrót

wzór

wół

zdrój

 Wyrazy z ó wymiennym
(2-zgłosk.) 

bródka
czwórka
czółko
dróżka
dwójka
główka
krótki
kółko
mrówka
młódka
nabój
naprzód
naród
nastrój 
obóz
parów
podłóg
poród
połów
połóż
próba
próchno


  Wyrazy z ó wymiennym
(2-zgłosk.) 

łóżko
pszczółka
siódmy
szósty
trójka
wybór
wymóg
zabór
  Wyrazy z ó wymiennym
(wielozgłoskowe) 

komórka
kołówrót
mrówkojad
obróbka
podnóżek
protokół
stójkowy
wątroba
zagłówek

Wyrazy 
z -ów
Maków
Kraków
 Wyrazy 
z -ówka
krówka
 Wyrazy 
z -ówna
Kowalczykówna
  Wyrazy z -ó niewymiennym Wyrazy z -ó niewymiennym
     

Comments