Zasoby‎ > ‎Czytanie ze zrozumieniem‎ > ‎

Wykreślanki

Zapraszamy, przyjdź do nas. Logopedia, terapia dysleksji - Łódź, ul. Sierakowskiego 67A
Różności
Nazwy zwierząt
http://LearningApps.org/view253954

Ananimy 
(czytaj tak i wspak)
http://LearningApps.org/view804081

Warzywa
http://LearningApps.org/view831512Ortograficzne
Wyrazy z "ó"

Wyrazy z "u"

Wyrazy z "h"
http://LearningApps.org/view800327

Wyrazy z "h" w środku
http://LearningApps.org/view800332

Wyrazy na  "ch"
http://LearningApps.org/view800330

Wyrazy z "ch" w środku
http://LearningApps.org/view800335
Czasowniki z "ą"
na końcu wyrazu
http://LearningApps.org/view849773
Wyrazy z "ą"
http://LearningApps.org/view3299708
Wyrazy z "ę"
http://LearningApps.org/view3299771
Logopedyczne
Wyrazy na "sz"
http://LearningApps.org/view805902

Wyrazy z "sz" na końcu
http://LearningApps.org/view805905

Wyrazy z "sz" w środku
http://LearningApps.org/view805902

Wyrazy z "szcz" na początku 
http://learningapps.org/watch?v=wyfbar7a

Wyrazy z "szcz" w środku
http://learningapps.org/watch?v=07myge0n


.
Dni tygodnia
http://LearningApps.org/watch?v=pd64m8cdj

Palindromy
(czytaj tak i wspak)
http://LearningApps.org/view804077
.
Wyrazy z "ą" i "ę"
http://LearningApps.org/watch?v=puq1q7ada01

Wyrazy na "rz"
http://LearningApps.org/view800310

Wyrazy na "ż"
http://LearningApps.org/view800317

Wyrazy 
z "rz" niewymiennym
http://LearningApps.org/view800322

"-arz", "-erz"
w nazwach zawodów
http://LearningApps.org/view814977

Wyrazy 
z "ż" niewymiennym
http://LearningApps.org/view800320

"Ch" na końcu wyrazu
http://learningapps.org/view454940
Wyrazy z "ż" wymiennym
http://LearningApps.org/watch?v=psov77j6j17Wyrazy na "r"

Wyrazy z "dr"
http://LearningApps.org/view271442

Wyrazy z "szcz" na końcu
http://learningapps.org/watch?v=wyfbar7aComments