Zasoby‎ > ‎Matematyka‎ > ‎

Gry matematyczne

http://www.learnyourtables.co.uk/pl/index2.htm
Tabliczka mnożenia

http://www.oswego.org/ocsd-web/games/Ghostblasters3/ghostsub2.html
Dodawnie i odejmowanie 
z duszkami

http://www.oswego.org/ocsd-web/games/Ghostblasters3/ghostsub2.html
Licz z Teddym

http://www.topmarks.co.uk/learning-to-count/underwater-counting
Podwodne skarby

http://www.topmarks.co.uk/learning-to-count/ladybird-spots
Licz z biedronką

http://www.primarygames.co.uk/pg2/splat/splatsq100.html

Interaktywny kwadrat

http://www.ictgames.com/sharkNumbers_v2.html

Policz dziesiątki i jedności, 
aby rekin nie zjadł łodziGry matematyczne
Superbelfrów

Strona z grami Superbelferki 
Joanny Palińskiej - Białek

http://www.eduplace.com/kids/mw/swfs/robopacker_grade2.html
Spakuj Roboty do walizki

http://www.topmarks.co.uk/Flash.aspx?f=Symmetry
Symetria