Zasoby‎ > ‎

OrtoFigle

Zapraszamy, przyjdź do nas na zajęcia. Logopedia, terapia dysleksji.
Łódź, ul. Wrocławska 8
Tel. 603 80 25 20

Zasady pisowni, wyrazy, wyjątki oraz gry ortograficzne:
samo ż

u otwarte

ch

e, a, on,en, om, em


rz
.
ó kreskowane

samo h

gloski miekkie