Zasoby‎ > ‎

OrtoFigle

Zapraszamy, przyjdź do nas. Logopedia, terapia dysleksji - Łódź, ul. Sierakowskiego 67A
Zasady pisowni, wyrazy, wyjątki oraz gry ortograficzne:
samo ż

u otwarte

ch

e, a, on,en, om, em


rz
.
ó kreskowane

samo h

gloski miekkie