Zapraszamy, przyjdź do nas na zajęcia. Logopedia, terapia dysleksji.
Łódź, ul. Wrocławska 8
Tel. 603 80 25 20  

Piękna dykcja zależy przede wszystkim od wymowy samogłosek. 

Wymawiaj każdą samogłoskę bardzo starannie, 

a każdy kto cię słucha, lepiej zrozumie twoje słowa.

Zapraszamy, przyjdź do nas. Łódź, ul. Wrocławska 8