Zasoby‎ > ‎Syczaki‎ > ‎LogoFigle - Syczaki‎ > ‎

Syczaki - gry

Zapraszamy, przyjdź do nas na zajęcia: Łódź, ul. Wrocławska 8
Tel. 603 80 25 20
Szereg szumiący 
 sz, ż, cz, dż 

 

 Sz na początku wyrazu


Ż na początku wyrazu


Uporządkuj wyrazy syczaki 
z "sz, ż, cz, dż"

Wyrazy z "sz" - skojarzenia
http://LearningApps.org/view781128

Wyrazy z "sz" 
rozsypanka literowa
http://LearningApps.org/view814019
Zaznacz wyrazy 
z "cz" na początku
Wyrazy na cz
Zaznacz wyrazy
z "szcz" na początku


Zaznacz wyrazy
z "szcz" w środku


Zaznacz wyrazy 
z "szcz" na końcu


Paronimy sz-ż


Szeleszczące zdania

Szereg syczący 
 s, z, c, dz 

S na początku wyrazuC na początku wyrazuZ na początku wyrazu
 
Syczaki 
mix

Paronimy s-sz

Wstaw właściwą literę
"s" czy "sz" ?

 Jaką głoskę słyszysz 
w wyrazie na obrazku?
(autorka Justyna Puchałka)

 
Szereg ciszący 
ś, ź, ć, dź

Paronimy
głoski miękkie          

Zmiękczenia 
wyrazy z "ś, si, s, ź"

Zmiękczenia
wyrazy z "ź, zi, z, ś"

Zmiękczenia
wyrazy z "ć, ci, c, dź"

Zmiękczenia 
wyrazy z "dź, dzi, dz, ć"


Podstrony (1): Reraki - gry
Comments