Sylaby z dr-

Sylaby z -dr-

Sylaby z tr-

Zaznacz wyrazy na dr-

Zaznacz wyrazy na r-

Skojarzenia z R
http://LearningApps.org/view782939 
 R na początku wyrazu


 R na końcu wyrazu


Wymiana "rz do r"


Jaki to wyraz? (r, l)
 
Gdzie słyszysz r?
http://LearningApps.org/view1561466