PORADNIA

Psychologiczno - pedagogiczna


TERAPIA DLA DZIECI i MŁODZIEŻY


· Zajęcia logopedyczne

· Terapia dysleksji

· Konsultacje z psychologiem dziecięcym

· Rewalidacja z pedagogiem specjalnym

· Terapia dla dzieci z autyzmem

· Terapia manualna ręki

· Trening słuchowy

· Masaż logopedyczny

· Zajęcia przygotowujące do nauki szkolnej


TERAPIA DLA DOROSŁYCH


· Zajęcia logopedyczne

· Rehabilitacja głosu

· Trening mowy w afazji

· Masaż logopedyczny

· Emisja głosu, poprawa dykcji

· Trening pamięci

· Konsultacje z psychologiem

· Terapia psychologiczna rodzin