PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

W ŁODZI

TERAPIA DLA DZIECI i MŁODZIEŻY


 • Zajęcia logopedyczne
 • Terapia dysleksji
 • Terapia dla dzieci z autyzmem
 • Terapia manualna ręki
 • Trening słuchowy
 • Masaż logopedyczny
 • Zajęcia przygotowujące do nauki szkolnej
 • Konsultacje z psychologiem dziecięcym
 • Rewalidacja z pedagogiem specjalnym


TERAPIA DLA DOROSŁYCH


 • Zajęcia logopedyczne
 • Rehabilitacja głosu
 • Trening mowy w afazji
 • Masaż logopedyczny
 • Emisja głosu, poprawa dykcji
 • Trening pamięci
 • Konsultacje z psychologiem
 • Terapia psychologiczna rodzin


Przyjmujemy pacjentów ze skierowaniami Medicover