PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

W ŁODZI

TERAPIA DLA DZIECI i MŁODZIEŻY


 • Zajęcia logopedyczne

 • Terapia dysleksji

 • Integracja sensoryczna

 • Terapia dla dzieci z autyzmem

 • Terapia manualna ręki

 • Trening słuchowy

 • Masaż logopedyczny

 • Zajęcia przygotowujące do nauki szkolnej

 • Konsultacje z psychologiem dziecięcym

 • Rewalidacja z pedagogiem specjalnym

 • Hipnoterapia


TERAPIA DLA DOROSŁYCH


 • Zajęcia logopedyczne

 • Rehabilitacja głosu

 • Trening mowy w afazji

 • Masaż logopedyczny

 • Emisja głosu, poprawa dykcji

 • Trening pamięci

 • Konsultacje z psychologiem

 • Terapia psychologiczna rodzin

 • Hipnoterapia


Przyjmujemy pacjentów ze skierowaniami Medicover