Logopedia:

60 minut - 90 zł

45 minut - 70 zł

30 minut - 45 zł

on-line 30 minut - 40 zł


Terapia dysleksji:

60 minut - 90 zł

45 minut - 70 zł

on-line 30 minut - 40 zł


Konsultacja psychologiczna:

50 minut - 90 zł

on-line 60 minut - 90 zł

Terapia dla osób z afazją:

30 minut rehabilitacji indywidualnej - 50 zł

jednorazowa konsultacja dla rodziny - 100 zł

on-line 30 minut - 40 zł


Rehabilitacja głosu:

60 minut - 100 zł

on-line 30 minut - 40 zł


Czas terapii dzieci jest uzależniony od zaburzenia pacjenta.

Istnieje możliwość negocjacji cen przy wizytach częstszych niż dwa razy w tygodniu.

Wystawiamy faktury za prowadzoną terapię.

Współpracujemy z fundacjami i stowarzyszeniami.


TERAPIA DLA DZIECI i MŁODZIEŻY


· Zajęcia logopedyczne

· Terapia dysleksji

· Konsultacje z psychologiem dziecięcym

· Rewalidacja z pedagogiem specjalnym

· Terapia dla dzieci z autyzmem

· Terapia manualna ręki

· Trening słuchowy

· Masaż logopedyczny

· Zajęcia przygotowujące do nauki szkolnej


TERAPIA DLA DOROSŁYCH


· Zajęcia logopedyczne

· Rehabilitacja głosu

· Trening mowy w afazji

· Masaż logopedyczny

· Emisja głosu, poprawa dykcji

· Trening pamięci

· Konsultacje z psychologiem

· Terapia psychologiczna rodzin