Logopedia: 

60 minut - 130 zł     diagnoza 170 zł

45 minut - 100 zł

30 minut - 65 zł

on-line 30 minut - 65 zł


Terapia dysleksji: 

60 minut - 130 zł

45 minut - 100 zł

on-line 30 minut - 65 zł


Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty 

z języka polskiego

60 minut - 130 zł

45 minut - 100 zł


Konsultacja psychologiczna:

60 minut - 140 zł 

on-line 60 minut - 140 zł

 

Sesja hipnoterapii:

90 - 120 minut - 250 zł  


Integracja sensoryczna:

45 minut - 120 zł

Diagnoza (3 spotkania po 45 minut plus omówienie) - 430 zł

adres: Batalionów Chłopskich 21


Czas terapii dzieci jest uzależniony od zaburzenia pacjenta.

Istnieje możliwość negocjacji cen przy wizytach częstszych niż dwa razy w tygodniu. 

Wystawiamy faktury za prowadzoną terapię.

Współpracujemy z fundacjami i stowarzyszeniami.


TERAPIA DLA DZIECI i MŁODZIEŻY


· Zajęcia logopedyczne

· Terapia dysleksji

· Konsultacje z psychologiem dziecięcym

· Rewalidacja z pedagogiem specjalnym

· Terapia dla dzieci z autyzmem

· Terapia manualna ręki

· Trening słuchowy

· Masaż logopedyczny

· Zajęcia przygotowujące do nauki szkolnej


TERAPIA DLA DOROSŁYCH


· Zajęcia logopedyczne

· Rehabilitacja głosu

· Trening mowy w afazji

· Masaż logopedyczny

· Emisja głosu, poprawa dykcji

· Trening pamięci

· Konsultacje z psychologiem

· Terapia psychologiczna rodzin