Logopedia:

60 minut - 120 zł diagnoza 150 zł

45 minut - 90 zł

30 minut - 60zł

on-line 30 minut - 60 zł


Terapia dysleksji:

60 minut - 120 zł

45 minut - 90 zł

on-line 30 minut - 60 zł


Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

z języka polskiego:

60 minut - 120 zł

45 minut - 90 zł


Konsultacja psychologiczna:

60 minut - 130 zł

on-line 60 minut - 130 zł

Terapia dla osób z afazją:

30 minut rehabilitacji indywidualnej - 80 zł

jednorazowa konsultacja dla rodziny - 140 zł

on-line 30 minut - 80 zł


Rehabilitacja głosu:

60 minut - 130 zł

on-line 30 minut - 80 zł


Sesja hipnoterapii:

90 - 120 minut - 250


Integracja sensoryczna:

45 minut - 110 zł

Diagnoza (3 spotkania po 45 minut plus omówienie) - 420 zł

adres: Batalionów Chłopskich 21


Czas terapii dzieci jest uzależniony od zaburzenia pacjenta.

Istnieje możliwość negocjacji cen przy wizytach częstszych niż dwa razy w tygodniu.

Wystawiamy faktury za prowadzoną terapię.

Współpracujemy z fundacjami i stowarzyszeniami.


TERAPIA DLA DZIECI i MŁODZIEŻY


· Zajęcia logopedyczne

· Terapia dysleksji

· Konsultacje z psychologiem dziecięcym

· Rewalidacja z pedagogiem specjalnym

· Terapia dla dzieci z autyzmem

· Terapia manualna ręki

· Trening słuchowy

· Masaż logopedyczny

· Zajęcia przygotowujące do nauki szkolnej


TERAPIA DLA DOROSŁYCH


· Zajęcia logopedyczne

· Rehabilitacja głosu

· Trening mowy w afazji

· Masaż logopedyczny

· Emisja głosu, poprawa dykcji

· Trening pamięci

· Konsultacje z psychologiem

· Terapia psychologiczna rodzin