Anna Grzegory

Logopedka, terapeutka dysleksji, nauczycielka nauczania początkowego, trenerka edukacyjna. Właścicielka Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Logofigle. Nauczyciel dyplomowany z wieloletnim doświadczeniem pracy w szkołach podstawowych z oddziałami integracyjnymi. W swojej pracy terapeutycznej wykorzystuje wiele metod i autorskich pomocy dydaktycznych. Chętnie wdraża w edukacji nowoczesne technologie. Założyła i administruje specjalistyczne blogi edukacyjne dla nauczycieli, rodziców i uczniów. Należy do grupy kreatywnych nauczycieli współpracujących w sieci Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Nagrodzona tytułem Nauczyciela Innowacyjnego Roku 2010 oraz Lidera w Edukacji. Współpracuje z uczelniami, ośrodkami doskonalenia nauczycieli, portalami i wydawnictwami edukacyjnymi. Współtworzy z autorami serwisy edukacyjne Printoteka.p. oraz mTalent.

Wioletta Jankowska

Oligofrenopedagog, neurologopeda, wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego Wydział Nauk o Wychowaniu – kierunek pedagogika specjalna. Studia podyplomowe: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi – logopedia, Uniwersytet Gdański– neurologopedia. Laureatka nagrody Nauczyciel Nowator przyznawanej przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia praktycznego. Od wielu lat łączy metody i swoje doświadczenie pedagoga specjalnego z terapią logopedyczną i neurologopedyczną u dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, problemami artykulacyjnymi, niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem. Prowadzi terapię dorosłych z afazją.

Agnieszka Czernek-Sulińska

Filolog, neurologopeda, oligofrenopedagog. Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego kierunek: filologia polska, ukończyła Studia Podyplomowe Logopedia i Pragmatyka Komunikacji na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, a także Podyplomowe Studium Oligofrenopedagogiki na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończyła liczne kursy: kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej,terapii ręki. Nauczyciel dyplomowany, egzaminator maturalny i egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego. Provaider IAS indywidualnej stymulacji słuchowej Johansena. Przewodnicząca Polskiego Związku Logopedów Oddziału Łódzkiego. Legitymuje się Certyfikatem Zawodowym Logopedy PZL.Ma doświadczenie w pracy zarówno z małymi dziećmi, jak i dorosłymi.

Dominka Sulima

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Filologicznego, a także Nauk o Wychowaniu. Neurologopeda, nauczycielka wychowania przedszkolnego oraz nauczania początkowego. Posiada certyfikat umiejętności praktycznych z zakresu audiologii.

Honorata Kańska

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. Jest terapeutą Integracji Bilateralnej. Na co dzień pomaga rodzicom i dzieciom w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz przedszkolu integracyjnym. Pracuje metodą terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu. Doskonali swój warsztat poprzez udział w szkoleniach z zakresu diagnozy i terapii dzieci oraz wspomagania rodzin. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej. Aktualnie w trakcie podyplomowego studium z terapii rodzin w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.